Optyczna kontrola czynności porządkowych przy wykorzystaniu światła uv FLOCK HYGIENE CONTROL

Co to takiego ?

FLOCK® HYGIENE CONTROL jest metodą pozwalającą na sprawdzenie dokładności wykonania czynności porządkowych przy użyciu światła UV.

Jak to działa ?

FLOCK® HYGIENE CONTROL w zestawie preparat UV, który pozwala w sposób niewidoczny w świetle dziennym oznakować powierzchnie przeznaczone do sprzątania/dezynfekcji, a następnie przy użyciu światła UV sprawdzić jakość wykonanych czynności porządkowych.

Gdzie go można stosować ?

FLOCK® HYGIENE CONTROL znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: służba zdrowia, gastronomia, hotelarstwo, przemysł spożywczy, instytucjach kontrolujących czystość, firmach świadczących usługi porządkowe itp.

Zestaw FLOCK HYGIENE CONTROL

FLOCK® HYGIENE CONTROL to zestaw zawierający:

Przygotowanie zestawu FLOCK® HYGIENE CONTROL do użycia

Napełnić poduszkę pieczątki preparatem UV. Należy pamiętać aby nie zalewać poduszki pieczątki zbyt dużą ilością preparatu UV aby nie spowodować zlewania wzoru pieczątki. DO PODUSZKI PIECZĄTKI STOSOWAĆ TYLKO ORYGINALNY PREPARAT UV.

Sposób użycia FLOCK® HYGIENE CONTROL

Znakowanie

Stempel FLOCK HYGIENE CONTROL

Kontrola

W celu sprawdzenia dokładności wykonania czynności porządkowych na wybranych powierzchniach oświetlamy oznakowaną powierzchnię latarką UV i sprawdzamy dokładność wykonanych czynności.

Efekty kontroli odnotowujemy na „Karcie kontroli” używając symboli np.:

Prezentację dotyczącą wykorzystania FLOCK® HYGIENE CONTROL oraz kartę kontroli można otrzymać w formie elektronicznej po kontakcie z przedstawicielem na Polskę Firmy Flockenhaus.

Przechowywanie

Chronić przed mrozem. Trzymać z dala od dzieci.

Zastrzeżenie

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia zestawu FLOCK® HYGIENE CONTROL.

Formularz kontroli

Ostrzeżenie

Podczas stosowania FLOCK® HYGIENE CONTROL należy zachować standardowe środki ostrożności przewidziane do obchodzenia się z chemikaliami. Podczas stosowania należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. Nie używać na powierzchniach urządzeń, które mają bezpośredni kontakt z żywnością.

Nie stosować na urządzeniach medycznych, takich jak endoskopy, urządzenia USG.

Uwaga

Unikać bezpośredniego kontaktu wzrokowego ze światłem UV.

FLOCK® HYGIENE CONTROL zawiera specjalny preparat, który został przetestowany przez producenta na różnych powierzchniach i prawie zawsze można go usunąć. Zalecane jest jednak przed zastosowaniem na trudnych powierzchniach (np. surowe drewno, stare i porowate powierzchnie z tworzyw sztucznych) wykonać test w mało widocznym miejscu.

Podczas pracy z latarką diody LED emitują światło UV. Promienie UV mogą spowodować uszkodzenia wzroku u ludzi i zwierząt. Nie należy patrzeć bezpośrednio w światło UV przy korzystaniu z latarki. Należy ograniczyć czas pracy latarki do niezbędnego minimum.

Wszystkie produkty wyprodukowano w Niemczech przez Flockenhaus GmbH & Co. KG