UV Textilan – tusz UV niespieralny

Pisaki UV Textilan służą do niewidocznego gołym okiem trwałego znakowania na tkanininach. Tusz UV, którym wypełniony jest mazak pozwala na swobodne znakowanie tkanin.Mazaki są zakończone dwoma rodzajami końcówek cienką lub grubą. Po wypisaniu mazak w łatwy sposób mogą być napełniane. (Najlepiej zastosować do tego pipetę). Pusty mazak powinno się uzupełnić 2 – 3 ml tuszu UV.

Należy zwrócić uwagę, aby nie napełniać mazaka zbyt dużą ilością tuszu ponieważ istnieje groźba wylania tuszu z mazaka lub zalewania powierzchni przeznaczonej do znakowania.

Zastosowanie:

Mazaki tekstylanowe UV znalazły zastosowanie w przemyśle tekstylnym do znaczenia miejsc na produkcie, znaczenia punktów montażowych, linii stebnowania.

Po „wypisaniu” mazaki mogą być ponownie napełnione.

Mazaki tekstylanowe dostępne są z cienką lub szeroką końcówką.

Oznaczenie preparatem UV widoczne są tylko w świetle ultrafioletowym.